ANBI

ANBI Specificaties

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).Vanaf deze datum moeten een aantal gegevens op de eigen internetsite worden gepubliceerd. Onderstaand zie je de opsomming.

1.   Naam van de instelling – STICHTING HARTVEILIG ZUNDERT

2.   RSIN / fiscaalnummer – 822643753

3.   Nummer Kamer van Koophandel – 50269186

4.   Contactgegevens
Oranjestraat 18, 4891 XP Rijsbergen
GSM: 06 – 40 49 41 24

5.   Doelstelling

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om:

–Het aantal inwoners dat overlijd aan een plotselinge hartfalen in de gemeente Zundert te verminderen.

–Voorwaarden te scheppen om ervoor te zorgen dat er binnen 6 minuten (loop-)afstand een AED beschikbaar is.

–Ervoor te zorgen dat er voldoende AED apparaten beschikbaar zijn.

–Het stimuleren van het opleiden van voldoende geoefende
hulpverleners voor reanimatie,  die beschikbaar zijn en ook ingezet kunnen worden.

–Het stimuleren van gebruikmaking van HartslagNu.

 1. Beleidsplan

  Het beleid is er op gericht om de doelstellingen te bereiken en hiervoor alle beschikbare middelen voor aan te wenden. Daarbij is samenwerking gezocht met de EHBO vereniging Zundert in de gemeente Zundert.

  7.   Bestuurssamenstelling
  Het bestuur bestaat uit vier personen en zijn altijd gezamenlijk bevoegd.

  8.   Namen van de bestuurders
  Voorzitter: Q.J. Disseldorp, uit Rijsbergen.
  Secretaris: P.A.J.M. Maas, uit Rijsbergen.
  Penningmeester: J.M.L.M. Koetsenruijter, uit Zundert.
  Bestuurslid: J. Seghers, uit Rijsbergen.

  9.   Beloningsbeleid
  Er geldt geen beloningsbeleid voor de bestuurders. Er wordt alleen met een
  onkosten vergoeding gewerkt, voor zover dat wordt gedeclareerd.

  10. Verslag uitgeoefende activiteiten 2017

Financiën
De Stichting is ook in 2017 op zoek gegaan
naar middelen om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
In het jaar 2015 zijn volmacht kaarten verspreid. Hiervan hebben diverse personen aangegeven een jaarlijkse donatie te doen. Wij zijn als Stichting deze donatoren veel dank verschuldigd.

Kruiswerk Zundert-Rijsbergen heeft zich bereid verklaard om ook in 2017 de kosten van alle reanimatie opleidingen voor haar rekening te nemen, mits inwoner van de gemeente Zundert en HartslagNu aangemeld.
Daarnaast worden mensen opgeleid van de preventie teams van de gemeente Zundert. De gemeente Zundert heeft zich bereid gevonden, om deze kosten voor haar rekening te nemen. Ook heeft de gemeenteraad Zundert een positief advies afgegeven voor een onderhoudscontract van veertig AED’s in de gemeente Zundert, welke 24-uur beschikbaar zijn voor de hulpverlening.

Opleiding
EHBO-vereniging Zundert heeft in 2017 maar liefst 18 personen opgeleid tot AED-bediener. Daarnaast heeft de vereniging zich ingezet om de nodige herhalingslessen te verzorgen.

In 2017 zijn deelnemers van de buurtpreventie teams opgeleid tot hulpverlener om reanimatie te kunnen toepassen.

HartslagNu
Ongeveer 340 inwoners van de gemeente Zundert, hebben zich aangemeld bij HartslagNu. In de gemeente Zundert zijn de volgende resultaten bereikt:

Oproepen HartslagNu bij hartstilstand:                                                     9

Geslaagde reanimaties, mensen met rtime naar het ziekenhuis:             ?

Verder weten de mensen steeds beter de AED’s te hangen, want van twee inzetten was geen HartslagNu. Men had de AED direct zelf gehaald.

11. Financiële verantwoording

Ontvangsten:
Ontvangen aan donaties / sponsoren                    162,50 Euro
Van Bedrijvenkring Zundert                                    1500,– Euro
Clubkas actie van de Rabobank de Baronie          384,71 Euro

Uitgaven:
Beheer website                                                       169,40 Euro
Onderhoudskosten                                                    32,30 Euro
Onkosten Fietstocht, posters e.d.                             161,20 Euro
Aanschaf nieuwe AED met buitenkast                     1.961,00 Euro
Onkosten lopende rekening RABOBANK                     190,35 Euro
Aanschaf van een AED t.b.v. de Stichting                 1134,31 Euro
Onkosten van promotie activiteiten                              93,81 Euro

Balans:

In kas op 1 januari 2017                                     totaal   5.387,64 Euro

In kas op 31 december 2017                               totaal   3.786,29 Euro