Over ons

Met een gezamenlijke actie van overheden en de Rabobank (initiatiefnemer) zijn maar liefst 175 defibrillators (AED-apparaten) geplaatst in het werkgebied van de Zuidelijke Baronie zijnde: het buitengebied van Breda, de gemeenten Alphen-Chaam, Gilze en Rijen, Rucphen en Zundert.

De initiatiefnemers hopen met hun actie dat het aantal slachtoffers als gevolg van een hartstilstand in dit gebied verder zal dalen. Met het project “Hart voor de Baronie” is een totaalbedrag van 375.000 Euro gemoeid.

Het gaat om een gezamenlijk initiatief van de betrokken gemeenten (75.000 euro) de Rabobank De Zuidelijke Baronie (75.000 euro), de Provincie Noord-Brabant (75.000 euro) en de Europese Unie met het programma Leader voor ondersteuning van het platteland met sociale en economische impulsen (150.000 euro)

De apparaten zijn komen te hangen op gemakkelijk bereikbare plaatsen, zoals bij verenigingen, bedrijven en instellingen. Aan de lokale verenigingen is gevraagd een belangrijke rol te gaan spelen in de verspreiding. Reden voor de stichting Zundert Hartveilig om het beheer, uitbreiding, onderhoud, opleiding en andere zaken op zich te nemen. Hiertoe zijn besprekingen gevoerd met de ambtenaar openbare orde en veiligheid van de gemeente Zundert. Die vond het een goed idee en bracht een voorstel daartoe in bij het college van Burgemeester en Wethouders. Het college heeft in maart 2010 een positief besluit genomen om tot een dergelijke stichting te komen in Zundert en zij zal de nodige ondersteuning bieden waar dat mogelijk is.

Gezien dit positief besluit is besloten om te komen tot deze stichting. Uiteindelijk is er een stichtingsbestuur gevormd en zijn ze aan de slag gegaan met het opstellen van Statuten en een werkplan.

De stichting heeft toen geïnventariseerd en vastgesteld dat er op dat moment 12 AED-apparaten in de gemeente Zundert aanwezig waren, die voor het merendeel op particulier initiatief waren aangeschaft.

Zundert Hartveilig ondersteunt ook bedrijven en instellingen die zelf een AED willen aanschaffen. Op de kaart van de website ziet u waar u de AED’s kunt vinden. Op deze kaart zijn alle AED’s opgenomen die in de gemeente Zundert aanwezig zijn met de tijden waarop de AED’s beschikbaar zijn.

De stichting Zundert Hartveilig legt zich ook toe op het geven van informatie en bevordert de
opleiding tot gecertificeerd reanimator/AED bediener.

De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Desondanks kosten de activiteiten van de stichting Zundert Hartveilig natuurlijk geld, niet in de laatste plaats omdat de stichting streeft naar een goede dekking van beschikbare AED’s en deze zo nodig zelf aankoopt.

Dat geld wordt beschikbaar gesteld door bedrijven, organisaties en particulieren die de stichting een warm hart toedragen.

Uw bijdrage is hard nodig om Zundert “Hartveilig” te maken en te houden!

Het bestuur

Voorzitter: Dhr. Martyn Vermeeren

Secretaris: Mevr. Ingrid Sprenkels

penningmeester: Dhr. Jan Koetsenruijter

Bestuursleden: Dhr. Jarno van Nispen, Mevr. Femke Geurts, Dhr. Jasper Huisman, Mevr. Rianne van den Broek