STEM OOK OP ONS

Stichting Zundert Hartveilig doet dit jaar weer mee aan Rabo Clubsupport. Jouw stem  is geld waard! Kunnen wij rekenen op die van jou? Kijk op: Rabobank.nl/clubsupport

Van 4 tot/met 25 oktober a.s. kunt u uw stem kenbaar maken voor Clubsupport, waar Stichting Zundert Hartveilig ook onderdeel vanuit maakt. Alle leden van Rabobank de Zuidelijke Baronie mogen hun stem uitbrengen op hun vereniging, stichting of organisatie in het werkgebied van de Rabobank.

Wilt u Zundert Hartveilig een (financieel) steuntje in de rug geven, denk dan aan ons.

Met reanimatie en een AED kunnen we mensen levens redden. Dus stem ook op Stichting Zundert Hartveilig tijdens deze actie!

Stemmen kan via: https://www.rabobank.nl/clubsupport de Rabobank app.

Alvast hartelijk voor uw stem.

Stichting Zundert Hartveilig

Werken naar niet afgesloten kasten.

De AED

 In de gemeente Zundert zijn ruim zestig AED’s, waarvan ongeveer veertig altijd bereikbaar zijn.

Daarnaast zijn er ruim VIERHONDERD vrijwilligers, die aangemeld zijn bij HartslagNu. Dit is een

oproepsysteem welke door de meldkamers in werking kan worden gezet. De mensen worden

opgeroepen als er een melding is van hartfalen. In de oproep wordt dan een code naar de

hulpverleners gestuurd, waarmee zij de kast kunnen openen.

 Let op, de AED gaat niet werken bij een totale hartstilstand, maar alleen als er sprake is bij kamer fibrilleren. Dit wil zeggen, dat het hart wel trilt, maar niet effectief pompt. Bij een stilstaand hart is alleen maar een goede reanimatie mogelijk. 

Wat door de meldkamer steeds meer wordt gedaan, is dat bij een melding van onwel wording gevraagd wordt om alvast maar een AED te gaan halen, mocht de toestand van de patiënt slechter worden dan is er al een AED.   

Wij zijn als Stichting daarom met de gemeente Zundert [die eigenaar is van de vele AED’s] in overleg om de AED kasten niet meer af te sluiten. Er is dan meer tijdwinst en iedereen kan dan een AED

halen zonder dat er een oproep is van HartslagNu. 

De kast in de Prinsenstraat bij de SNS-bank is nu een nieuwe kast zonder slot of code. Deze kast kan men openen, door met beide handen de klep naar voren te trekken en dan de AED te pakken. 

De bedoeling is nu om alle 24-uurs kasten op deze wijze te gaan uitrusten. De gemeente Zundert en wij als Stichting zijn hier druk mee bezig. 

De AED-kast bij het Stokperdje kun je ook al openen zonder code en dat is al de tweede kast.

Jan Koetsenruijter

Bestuurslid/beheerder Stichting Zundert Hartveilig.

 

Nieuwe richtlijnen reanimatie na corona.

ProRail en NS werken mee aan uitbreiding AED-netwerk

ProRail en NS gaan binnen nu en 9 maanden op alle stations in Nederland een AED plaatsen. Het gaat in totaal om 715 AED’s. De uitbreiding van het AED-netwerk is op 14 juli begonnen met de plaatsing van twee AED’s op station Culemborg.

Het doel is dat over 9 maanden elk station minimaal beschikt over 1 AED die 24/7 beschikbaar is en is aangemeld bij HartslagNu. Nu hangen op 50 van de 400 stations in Nederland AED’s.

Waar komen de AED’s?
De nieuwe stations-AED’s worden zo opgehangen zodat ze dag en nacht te bereiken zijn vanaf het station en vanuit de directe omgeving van het station. Het gaat om AED’s die hangen op:

  • kleine stations,
  • in de centrale hal van (grote) stations,
  • op looproutes (bij in- en uitgangen),
  • op pleinen voor de stations.

Beheer van de AED’s
NS en ProRail beheren de AED’s op de stations in samenwerking met de AED-leverancier. Het beheer kan niet worden gedaan door lokale verenigingen of stichtingen.

Kasten met pincode
De AED-kasten op de stations krijgen een pincode. In de HartslagNu-oproep ontvangen burgerhulpverleners deze code om de kast te kunnen openen. De kasten zijn ook te openen door medewerkers van NS en ProRail. Op de kast zelf staat ook een telefoonnummer dat men in een noodsituatie kan bellen om de buitenkast te openen.

AED’s van eigen bhv-organisatie

Op veel stations is een eigen bhv-organisatie actief. NS en ProRail alarmeert deze bedrijfshulpverleners bij een calamiteit op het station. Ook heeft de bhv-organisatie eigen AED’s op de stations hangen. Deze AED’s zijn vaak niet openbaar toegankelijk, omdat ze bijvoorbeeld achter de incheckpoortjes hangen. Deze AED’s alarmeert HartslagNu niet. De AED’s zijn in noodsituaties wel te gebruiken door het telefoonnummer op de kast te bellen.

Veiligheid voorop!
Wij wijzen burgerhulpverleners erop dat wanneer zij worden opgeroepen een AED op een station te halen, dit veilig te doen. De regels van het station gelden ook in deze situatie. Lopen over het spoor, een dichte slagboom negeren of over incheckpoortjes springen is uiteraard niet toegestaan.

Oproep HartslagNu

Bij verlopen scholing blijven wij alarmeren

Beste partner,

HartslagNu blijft burgerhulpverleners met een verlopen scholing alarmeren tot 1 mei 2022. Dit om iedereen de tijd te geven een reanimatietraining te volgen.

Beste burgerhulpverleners willen jullie na het volgen van de training je scholingsdatum aanpassen in je HartslagNu-account? Bedankt!

Jaarverslag over het jaar 2020

Doelstelling

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om

–Het aantal inwoners dat overlijdt aan een plotse hartdood in de gemeente Zundert te verminderen.

–Voorwaarden te scheppen om ervoor te zorgen dat er binnen 6 minuten (loop-)afstand een AED

   Beschikbaar is.

–Ervoor te zorgen dat er voldoende AED apparaten beschikbaar zijn.

–Het stimuleren van het opleiden van voldoende geoefende mensen die beschikbaar zijn en ook

   Ingezet kunnen worden.

–Het stimuleren van gebruikmaking van HartslagNu.

Bestuur

Bestuur bestaat uit de volgende personen;

      Voorzitter:                   De heer R. Disseldorp, voormalig huisarts in Rijsbergen.

      Secretaris:                   De heer P. Maas, oud-voorzitter van EHBO Rijsbergen.

      Penningmeester:      De heer J. Koetsenruijter, oud-voorzitter EHBO Zundert.

      Lid:                                  De heer J. Segers, voormalig brandweercommandant in Zundert.

HartslagNu

De Stichting heeft in haar doelstelling opgenomen dat ze het aanmelden bij HartslagNu stimuleert.

Door het samengaan van HartslagNu en HartveiligWonen is er één landelijk systeem ontstaan om burgerhulpverleners te alarmeren. In de loop van 2018 zijn alle meldkamers ambulancezorg overgegaan op hetzelfde systeem met HartslagNu als naam en de techniek van HartveiligWonen. In de loop van 2019 is dit verder uitgerold en de software hier en daar aangepast. Als sprake is van een melding van hartfalen wordt nagenoeg automatisch HartslagNu geactiveerd.

Binnen de gemeente Zundert zijn momenteel zo’n 425 inwoners aangemeld bij HartslagNu.

Daarnaast heeft de Stichting in 2017 onder strikte voorwaarden de mogelijkheid gekregen om in het systeem van HartslagNu te kijken. Een bestuurslid is nu de lokale beheerder bij HartslagNu om AED gegevens aan te passen, te verwijderen of tijdelijk buiten gebruik te stellen als de AED door bepaalde omstandigheden niet beschikbaar is.

Daarnaast kan ingezien worden van welke burgerhulpverleners de geldigheid van hun certificaat gaat/is verlopen. Zij kunnen dan alsnog door hem benaderd worden om dit aan te passen. Dat gesprek met de burgerhulpverlener verloopt in een prettige sfeer waarbij van beide kanten vragen kunnen worden gesteld en beantwoord.

Met deze gegevens kunnen we doelgerichter gaan werken aan bijvoorbeeld opleidingen.

2020

Financiën.

De Stichting heeft in 2020 weinig activiteit kunnen ontplooien om op zoek te gaan naar middelen om haar doelstellingen te kunnen bereiken.

Ook voor 2020 heeft de Kruisvereniging zich weer bereid verklaard om de opleidingskosten voor haar rekening te nemen, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat dit enkel en alleen geldt voor inwoners van de gemeente Zundert. Eventuele cursisten van buiten de gemeente zullen dus zelf het cursusgeld moeten betalen. De opleidingskosten zijn zowel van toepassing op de basiscursus als de herhalingslessen.

De folder actie uit 2015 levert nog jaarlijks een klein bedrag op als ook de clubactie van de Rabobank.

Opleiding.

Stichting Zundert Hartveilig heeft de organisatie en de administratie op zich genomen om nieuwe reanimatie- en herhalingstrainingen te organiseren. Deze zullen worden gefaciliteerd door EHBO vereniging Zundert of door een andere partij. De reanimatie trainingen in Rijsbergen zal door de Stichting in eigen beheer gefaciliteerd worden met in bruikleen gegeven reanimatiemateriaal van de EHBO vereniging Zundert.                                                                                                   De Stichting hoopt met de organisatie en administratie in eigen beheer te houden, dat de nieuwe reanimatie en herhalingslessen in de gemeente Zundert gewaarborgd wordt.  

In 2020 zijn mede door de Covid-19 pandemie de opleidingen/herhalingen niet of in aangepaste

vorm door gegaan. In totaal zijn er in 2020 nog 14 cursisten opgeleid tot AED-bediener en hebben er 80 de herhalingsles nog kunnen volgen. Als gevolg van de corona maatregelen zijn er in 2020 geen verdere basis- en/of herhalingscursussen meer gestart.

Ook de workshop over reanimatie en burgerhulpverlening bij Mencia Sandrode heeft door de pandemie geen doorgang kunnen vinden.

HartslagNu oproepen

Door de 425 personen die zich aangemeld hebben bij HartslagNu zijn bij een hartfalen in de gemeente Zundert  de volgende resultaten bereikt.

Oproepen HartslagNu bij hartfalen * Reanimatie geslaagd  **
Achtmaal        2

Klein- Zundert 3

Rijsbergen 4

Wernhout 2

Zundert 4

2
  • Van  de 15 oproepen zijn er 2 waarbij een AED preventief gehaald is in opdracht van de meldkamer. In 2019 was dit 6 keer. Dus 13 keer een effectieve oproep.

**   Van de 13 oproepen zijn er;

                — 2 geannuleerd omdat de patiënt al was overleden

                — 5 waarbij de patiënt in het ziekenhuis is overleden ( bijv. vanwege gezondheid)

                — 2 waarbij de patiënt met ritme naar het ziekenhuis is gegaan en weer gezond naar huis.

                — 4 waarvan de Stichting niets nader heeft vernomen over de afloop.

Aangezien een AED gemiddeld zo’n 10 jaar meegaat heeft de gemeente Zundert in 2020 besloten om 33 AED’s te vervangen. De nieuwe AED’s zijn volautomaten i.p.v. de halfautomaten die vanuit het Rabobank project verkregen waren.

De nieuwe AED’s zijn voorzien van GPS. Hierdoor zijn de AED’s bij inzet te volgen en worden storingen rechtstreeks naar de leverancier doorgezet. Ook bij diefstal kan vanuit de leverancier de AED gevolgd worden.

Samen met de gemeente wordt bekeken of de AED kasten nu permanent geopend kunnen blijven of dat ze alsnog met sleutel of code geopend moeten worden.

De Nederlandse Hartstichting heeft er ons, in het kader van een onderzoek naar een 24/7 landelijke dekking van de zes-minuten-zones, op gewezen dat er binnen onze gemeente nog een blinde vlek was. In dat kader hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij hun een AED met buitenkast aan te vragen. Dat is gelukt.

In het voorjaar van 2021 wordt deze kast opgehangen. Daardoor is de gemeente Zundert volledig afgedekt door de zes-minuten-zones.

Financieel overzicht over het jaar 2020

Financieel overzicht Stichting Zundert Hartveilig over het jaar 2020

 

 

Inkomsten:                                                                                              

Clubkas actie Rabobank                                                        362,88

Donaties                                                                                      50,–

Stichting Groen betaling AED + kast                                2264,85

Betaling door Steunfonds voor reanimatie

Lessen in de gemeente Zundert                                           3840,–                                                                                                                                  ————- +

                                                                                                    6.517,73

                                                                             ========

 Uitgaven:

Onkosten Rabobank                                                                     188,93

Aanschaf pads en batterij i.v.m. houdbaarheid                       152,60

Overname van AED voor buitenkast                                         500,–

Betaling van alle reanimatie lessen                                          3840,–

                                                                                     ————- +

                                                                                                           4.681,53

                                                                                       =========

 

Situatie kasboek:

Saldo 1 januari 2020                                      € 3.525,51

Saldo 31 december 2020                              € 5.361,71

Toelichting:

De factuur voor geleverde AED aan Stichting Groen is dit kalenderjaar betaald en vorig jaar geleverd.

Opgemaakt 2 januari 2021

Penningmeester

Jan Koetsenruijter.

REANIMATIE OPROEP TIJDENS AVONDKLOK

Beste HartslagNu-partner,

Graag informeer ik jullie alvast over het volgende:

Het kabinet wil een avondklok instellen. Dit betekent dat je tussen 20.30 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends zonder geldige reden niet meer over straat mag. Het verlenen van dringende medische hulp vormt hierop een uitzondering. Reanimatiehulp is dus een geldige reden om over straat te mogen. HartslagNu blijft daarom ook tijdens de avondklok burgerhulpverleners alarmeren bij een hartstilstand in de buurt.

Het kabinet stelt voor dat je een getekende verklaring op zak moet hebben als je tijdens de avondklok toch naar buiten gaat. Wanneer jij als burgerhulpverlener reageert op een reanimatieoproep doe je dat namens HartslagNu. Jij bent bij ons geregistreerd en je kunt dat ook aantonen via de HartslagNu-app of MijnHartslagNu.nl. Tezamen met de reanimatieoproep is dat jouw verklaring. Loop je hier tegen problemen op, meld het dan bij HartslagNu.

Wil je een officiële verklaring, dan kun je die downloaden op rijksoverheid.nl.

Met vriendelijke groet,

medewerkers HartslagNu

Reanimatie certificaat wordt aangepast

Per 4 januari 2021 hebben reanimatiecertificaten van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Europese Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheid meer. Op het certificaat vind je in plaats van de geldigheidsdatum de datum waarop je de cursus hebt gevolgd.

Op het moment dat je een reanimatietraining hebt gevolgd, voldoe je aan de eisen om goed te kunnen reanimeren. Hoelang je hierin bekwaam blijft, hangt af van hoe vaak je daadwerkelijk reanimeert of oefent. Dit is voor iedereen dus anders. Daarom hebben de Nederlandse Reanimatie Raad een de Europese Reanimatie Raad besloten geen geldigheid meer op de certificaten te zetten.

Volg regelmatig opfristrainingen

Het is belangrijk om gedurende het jaar korte opfriscursussen te volgen om je vaardigheden te trainen. De Nederlandse Reanimatie Raad raadt aan om in ieder geval elk jaar een opfristraining in de basale reanimatie te volgen. En elke twee jaar een opfristraining in gespecialiseerde reanimatie te volgen. Heeft er meer dan een jaar tussen gezeten? Dan is het noodzakelijk om weer een basistraining te volgen.

Wat vul ik in bij HartslagNu?

In je HartslagNu-account vul je in tot wanneer je scholing geldig is. Nu er vanaf 4 januari geen geldigheidsdata meer op de certificaten worden gezet, kun je de geldigheid met 1 jaar vooruitzetten vanaf je scholingsdatum. Dus volg je een cursus op 25 januari 2021, dan vul je bij HartslagNu in dat je scholing geldig is tot 25 januari 2022.

Trainen tijdens de coronacrisis

Wij begrijpen dat het nu tijdens de coronacrisis lastig is om een scholing te volgen. Daarom hebben wij besloten ons beleid hierop tijdelijk aan te passen. Iedereen met een verlopen scholing houden wij actief in ons oproepsysteem. Volg wanneer dat weer kan een reanimatiecursus, zodat je goed getraind blijft.

Lees ook het nieuwsbericht op de website van de NRR >>

 

HartslagNu blijft oproepen bij verlopen training

Aan het begin van de coronacrisis in maart zijn alle reanimatiecertificaten die dit jaar zouden verlopen met een jaar verlengd. We zijn nu bijna een jaar verder. Wat te doen met certificaten die binnenkort gaan verlopen? Wij hebben besloten ons beleid hierop tijdelijk aan te passen.

Wij blijven burgerhulpverleners met een verlopen reanimatiecertificaat tijdelijk alarmeren. Uiteraard is het belangrijk om de reanimatietechnieken regelmatig te trainen, maar we begrijpen dat het moeilijk is om in de huidige situatie op tijd een herhalingscursus te volgen.

Op dit moment mogen opleiders geen trainingen geven. We weten niet hoe lang het duurt voordat er weer cursussen georganiseerd mogen worden. Daarom hebben wij besloten om burgerhulpverleners met een verlopen certificaat ook te blijven alarmeren. Wel adviseren we ze om wanneer het weer kan, een herhalingscursus te volgen. We hebben hier onze automatische mails in het HartslagNu-systeem op aangepast.

Ook de geldigheid van de reanimatiecertificaten van de NRR gaat in het nieuwe jaar veranderen. Lees hier meer over.