Nieuwe AED’s in de gemeente Zundert

Vanaf deze week zijn 33 AED’s vervangen van het oude project wat is ontstaan bij de Rabobank over Wereld Idee. Daar de huidige AED’s bijna tien jaar hangen is het verstandig deze te vervangen om ze betrouwbaar te houden. De gemeenteraad van Zundert heeft hiervoor geld vrij gemaakt, zodat nu 33 AED’s van dat project deze week zijn vervangen door vol-automatische AED’s.

Bij gebruik hoeft men dus niet meer de AED te activeren, deze doet dat automatisch. Tevens zijn de AED’s voorzien van een CPR plakker, zodat gezien kan worden of de gebruiker diep genoeg reanimeert. Daarnaast zijn de AED’s voorzien van een soort GPS installatie om ze bij gebruik, storing of diefstal te traceren.

Dit is een geweldige vooruitgang en er zal worden bekeken of dan nu ook de kasten vrij toegankelijk kunnen worden, zodat de AED altijd gehaald kan worden. De meldkamer vraagt dit namelijk steeds vaker vanuit een preventief oogpunt.

NIEUW GSM NUMMER VAN HARTSLAGNU

Per 13 oktober verandert het telefoonnummer waarmee HartslagNu gaat alarmeren. Het nieuwe alarmeringsnummer wordt: +31 97 00515 9109. Het oude nummer 06 42500512 komt hiermee te vervallen.

Sla het nieuwe nummer op als contact in je telefoon. Geef dit contact een andere ringtone, zodat je het snel herkent als HartslagNu gaat alarmeren per sms.

De overheid heeft bepaald dat 06-nummers niet meer gebruikt mogen worden voor elektronische communicatiediensten. Dit om zo in de toekomst genoeg 06-nummers over te houden voor reguliere mobiele telefonie.

De alarmering van HartslagNu gaat automatisch via een machine en is zogenaamde ‘machine to humane’ communicatie. Daarom zijn wij verplicht het 06-nummer om te zetten naar een 097-nummer.

STEM OOK OP ONS

Stichting Zundert Hartveilig doet dit jaar weer mee aan Rabo Clubsupport. Jouw stem  is geld waard! Kunnen wij rekenen op die van jou? Kijk op: Rabobank.nl/clubsupport

Van 5 tot/met 25 oktober a.s. kunt u uw stem kenbaar maken voor Clubsupport, waar Stichting Zundert Hartveilig ook onderdeel vanuit maakt. Alle leden van Rabobank de Zuidelijke Baronie mogen hun stem uitbrengen op hun vereniging, stichting of organisatie in het werkgebied van de Rabobank.

Wilt u Zundert Hartveilig een (financieel) steuntje in de rug geven, denk dan aan ons.

Met reanimatie en een AED kunnen we mensen levens redden. Dus stem ook op Stichting Zundert Hartveilig tijdens deze actie!

Stemmen kan via: https://www.rabobank.nl/clubsupport de Rabobank app.

Alvast hartelijk voor uw stem.

Stichting Zundert Hartveilig

Rabobank Club Actie

In de week van 5 tot en met 25 oktober 2020 kunt u weer een stem uitbrengen op

Stichting Zundert Hartveilig. Wij hopen weer op veel uitgebrachte reacties zodat we actief kunnen blijven in uw gemeenten. Bedankt alvast.

 

.

Richtlijnen voor burgerhulpverlening en reanimatie versoepeld

Richtlijnen voor burgerhulpverlening en reanimatie versoepeld.

Richtlijnen burgerhulpverlening

HartslagNu alarmeert weer alle burgerhulpverleners, ook die boven de 50 jaar. Er gelden wel een aantal duidelijke waarschuwingen. Ga niet naar een reanimatie als:

 • je positief getest bent op covid-19 en zolang je door GGD/RIVM als besmettelijk wordt beschouwd,
 • je je ziek voelt / symptomen van covid-19 hebt of als dat voor één van je huisgenoten geldt,
 • je tot een risicogroep behoort of als dat voor één van je huisgenoten geldt.

Belangrijk om te weten: als burgerhulpverlener ben je niet verplicht om naar een reanimatie te gaan als je je hier niet zeker over voelt.

Aangescherpte regels reanimatie

Voor alle slachtoffers geldt vanaf nu weer het normale reanimatieprotocol. Er is een uitzondering voor slachtoffers waarvan de meldkamercentralist beoordeelt dat informatie erop wijst dat die wel covid-19 besmet zijn. Hiervoor geldt een aangepast protocol.

 

Aangepast beleid meldkamer

De 112-meldkamer heeft een aangepast beleid om te achterhalen of het slachtoffer met covid-19 besmet is. Bij een melding van een hartstilstand vraagt de centralist in de 112-meldkamer aan de beller of het slachtoffer covid-19 heeft. Wanneer de centralist informatie verkrijgt die erop wijst dat het slachtoffer besmet is, vraagt de centralist aan de beller dit door te geven aan de burgerhulpverleners die komen en wordt geadviseerd het aangepaste protocol te volgen.

Normaal protocol

Vanaf 22 juni geldt standaard weer het normale reanimatieprotocol:

 • Geef wel mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

Uitzondering bij covid-19: aangepast protocol
Als de meldkamercentralist oordeelt dat het slachtoffer besmet is met covid-19 kan je nog steeds hulp verlenen:

 • Beoordeel ademhaling door alleen te kijken.
 • Dek mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

De mond-op-mondbeademing is een belangrijk onderdeel van de reanimatie. Wel is het zo dat op het moment van de hartstilstand het bloed meestal nog voorzien is van zuurstof voor de eerste minuten. Belangrijk is dat deze zuurstof wordt rondgepompt in het lichaam. Dat doe je door borstcompressies te geven.

 

Lees het volledige advies en meer informatie op de website van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Maatregelen in verband met Coronavirus

Maatregelen voor burgerhulpverleners in verband met het coronavirus
Beste Dea van Mourik-van der Toorn,

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft bij HartslagNu geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In deze mail beschrijven we de belangrijkste maatregelen bij reanimatieoproepen in relatie tot het coronavirus.

Infectie voorkomen

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. Echter, de besmettelijkheid en de complicaties voor jongere burgerhulpverleners zijn aanzienlijk kleiner dan voor oudere hulpverleners. Het risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt (en) bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%). Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico veel groter.

Daarom heeft HartslagNu samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties.

Maatregelen

Voor een inzet:
Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.
Tijdens een inzet:
Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!
Na een inzet:
Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.
Wij beseffen dat, gezien de dynamiek van deze pandemie, dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben. Mochten er veranderingen in de situatie optreden, dan stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Verder is het voor jou belangrijk om te weten dat je als burgerhulpverlener niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie. Voel je ook niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.
Scholing automatisch verlengd
De Europese Reanimatieraad heeft reanimatiediploma’s die geldig waren tot in 2020, allemaal verlengd met één jaar. Als jouw scholing dus in 2020 zou verlopen, hebben wij dit al automatisch in jouw profiel verlengd met één jaar tot in 2021.
Nieuwe manier van oproepen
Door bovenstaande maatregelen worden vermoedelijk minder burgerhulpverleners opgeroepen. In samenwerking met de Universiteit van Twente hebben we afgelopen jaar in een simulatiemodel onderzocht wat een verbetering van de huidige alarmering zou zijn. Daarom gaan we vanaf vandaag werken met een variabele oproepstraal:

De oproepstraal stellen we vast op basis van:
Een maximale straal van 2 km
Het aantal burgerhulpverleners binnen de straal (maximaal 100)
Het aantal AED’s binnen de straal (maximaal 3)
Deze nieuwe wijze van ‘slim’ alarmeren zorgt ervoor dat wij zowel voor plattelandsgebieden als stedelijke gebieden een betere inzet van burgerhulpverleners gaan krijgen. In stedelijke gebieden worden niet teveel burgerhulpverleners opgeroepen en in plattelandsgebieden juist meer burgerhulpverleners. Dit altijd met een maximum van 100 op te roepen burgerhulpverleners. Het doel is dat we hiermee maximaal 5 vrijwilligers zo snel mogelijk ter plaatse gaan krijgen. Bekijk onderaan in deze mail een voorbeeld van de oude en nieuwe situatie.

Uiteraard zullen we deze nieuwe oproepstraal met al onze partners na verloop van tijd evalueren en daar waar nodig bijstellen. Dit is een wens geweest van veel verschillende partijen en daarom wordt dit nu per direct ingevoerd, zodat gedurende de coronacrisis nog steeds voldoende burgerhulpverleners kunnen worden opgeroepen.

Financieel Overzicht over het jaar 2019

INKOMSTEN:

Clubkas actie Rabobank                                         546,33

Donaties                                                                  1.815,00

Sponsering Bedrijvenkring Zundert                 1.500,00

Totale inkomsten 2019                                       3.861,33 

 

UITGAVEN:

Onkosten van de Rabobank                                   195,92

Onderhoudskosten aan AED’s en kasten           346,33

Aanschaf van nieuwe AED’s                              4.412,31

Onkosten nieuwe website e.d.                              657,27

Totale uitgaven 2019                                          5.611,83

 

 

 

 

Cheque ontvangen bij Kerst Dart in Zundert

Als bestuurslid van Stichting Zundert Hartveilig deze cheque op zondag 29 december 2019 mogen ontvangen tijdens Kerst-Dart in Café ‘t Zonneke te Zundert.

Dit geweldig bedrag is bij elkaar gekomen door de deelnemers aan deze Dart wedstrijd en aangevuld door de uitbaters van Café ‘t Zonneke. Heel hartelijk dank daarvoor.

Tevens op deze avond kunnen spreken met de man, die daar afgelopen jaar was gereanimeerd en weer mee kon doen aan deze wedstrijd. Heel bijzonder om dat te mogen meemaken/ervaren.

Tevens wensen wij van Stichting Zundert Hartveilig iedereen een veilige jaarwisseling en alle goeds voor 2020 toe.

Ook de vaste donateurs weer bedankt voor  hun donatie in het afgelopen jaar.