Veelgestelde vragen

Waar staat AED voor?
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator

Wat is een AED?
Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een stroomstoot toe te dienen. Het apparaat geeft u via een ingebouwde computerstem opdracht om een stroomstoot toe te dienen of te starten met hartmassage en mond op mondbeademing. De AED leidt u op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van u overnemen.

Hoe werkt een AED?
Nadat u twee zelfklevende elektroden op de borst van het slachtoffer heeft aangebracht begint de AED met een automatische analyse van het hartritme. Wanneer er sprake is van ventrikelfibrillatie zal de AED opdracht geven tot het toedienen van een stroomstoot door het hart. De stroom wordt aan het hart afgegeven via de zelfklevende elektroden.

Wat is fibrilleren?
Fibrilleren is een ritmestoornis waarbij het hart onwillekeurig samentrekt. Het gevolg hiervan is dat het hart geen bloed meer rondpompt in het lichaam alsof het hart stilstaat. Aan een stilstand is door leken niets te doen. Bij fibrilleren is defibrilleren met een AED door leken de enige oplossing. Dit moet dan wel, indien mogelijk, binnen 6 minuten gebeuren.

Wat is een circulatiestilstand?
Bij een circulatiestilstand wordt er geen bloed meer door het lichaam gepompt en treedt er een doorbloedingsstilstand op. Een circulatiestilstand ontstaat wanneer het hart niet meer effectief samenknijpt (fibrilleert) of wanneer de prikkels tot samentrekken volledig uitblijven (asystolie).

Waarom is de aanwezigheid van een AED binnen mijn bedrijf noodzakelijk?
Door zo snel mogelijk het hart te defibrilleren vergroot u de kans op overleven tot 70 %! Iedere minuut dat er gewacht wordt met defibrillatie neemt de overlevingskans met 10 tot 12 % af! Gezien de in juni 2001 in de media verschenen berichten dat de ambulance 20.000 maal per jaar niet binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn is het van levensbelang dat een automatische defibrillator voor handen is. U kunt het leven van uw collega, partner of familie er mee redden!

Mag iedereen zo maar een AED gebruiken?
Vroeger was het zo dat alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator mochten bedienen. De AED is een automatische defibrillator die gemaakt is voor gebruik door (bijna) leken. Meerdere internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat het vroegtijdig toepassen van defibrillatie daadwerkelijk tot een enorme toename van het overlevingspercentage leidt wanneer iemand een hartstilstand heeft. Dit heeft er toe geleid dat steeds meer bedrijven en openbare ruimten voorzien worden van een AED. Het maakt niet uit wie de defibrillatie toepast. Het gaat er om dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Na een korte training bent u als “leek” bevoegd om defibrillatie toe te passen. Deze training wordt binnen Zundert verzorgd door E.H.B.O.- vereniging Zundert.

Wat is het belang van een AED wanneer iemand een circulatiestilstand heeft?
Wanneer iemand een circulatiestilstand heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een hartinfarct dan zal de oorzaak van de circulatiestilstand in meer dan 90% van de gevallen het gevolg zijn van een totale chaos in de elektrische snelweg van het hart. Eigenlijk is er geen sprake van een echte hartstilstand. Het hart staat namelijk niet stil maar trilt in een chaotisch patroon en knijpt daarbij niet meer effectief samen. Dit trillen van het hart wordt ook wel ventrikelfibrillatie (trillen van de hartkamers) genoemd. Door het toepassen van hartmassage en mond op mond beademing voorziet u de hersenen van zuurstof. U kunt de ventrikel-fibrillatie hier echter niet mee opheffen. De enige doeltreffende manier om de ventrikelfibrillatie op te heffen is het vroegtijdig defibrilleren van het hart. Door het hart te defibrilleren heft u de heersende chaos op waarna het hart weer op de normale wijze kan gaan kloppen.

Is het gebruik van een AED altijd succesvol in geval van een circulatie-stilstand?
Helaas niet. Een AED zal alleen opdracht geven het hart te defibrilleren in geval van ventrikelfibrillatie (90% van de gevallen) of een andere hartritme-stoornis die voor defibrillatie gevoelig is. Daarnaast zal men het slachtoffer altijd van zuurstof moeten voorzien en zo nodig hartmassage moeten toepassen tijdens de reanimatie. Daarbij is het ook zo dat hoe langer men wacht met het gebruik van een AED de kans op overleving iedere minuut drastisch afneemt.

Hoe veilig is het gebruik van een AED?
Mits u een korte training in het gebruik van de AED gevolgd heeft en de veiligheidsinstructies in acht neemt is het gebruik van een AED volkomen veilig! Omdat de AED in tal van situaties gebruikt wordt zijn er een groot aantal veiligheden in het apparaat ingebouwd. De AED zal alleen de opdracht en de mogelijkheid geven om te defibrilleren wanneer dit na de vooraf uitgevoerd analyse noodzakelijk blijkt te zijn. De AED kan dus niet misbruikt worden om iemand zo maar een stroomstoot toe te dienen. Een gesproken stem in het apparaat zal u opdracht geven het slachtoffer niet aan te raken tijdens de defibrillatie. Wanneer u dit toch doet zal het apparaat beweging detecteren en geen stroomstoot afgeven.

Kan een AED ook bij kinderen gebruikt worden?
De AED’s in Zundert zijn geschikt voor gebruik op kinderen jonger dan 8 jaar. De AED’s moeten dan voorzien worden van kinderelektroden* (zitten in de tas bij de AED) die geschikt zijn voor het gebruik op kinderen. Omdat de oorzaak van een circulatiestilstand bij deze leeftijdsgroep veelal gelegen is in een stoornis in de ademhaling heeft Stichting Zundert Hartveilig in navolging van andere plaatsen besloten de AED’s niet te voorzien van kinderelektroden. Mocht een kind toch een schokbare hartritme-stoornis hebben dan kunnen de elektrode’s in tegenstelling tot de instructies midden op de borstkast en op de rug geplakt worden zodanig dat het hart zich tussen de elektrodes bevindt.

Kan een nat slachtoffer ook gedefibrilleerd worden?
In geval van een natte omgeving (zwembad, drenkeling etc.) is het noodzakelijk de borst van het slachtoffer eerst af te drogen alvorens de elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken. Daarnaast is het belangrijk dat niemand (inclusief u zelf) het slachtoffer aanraakt tijdens de defibrillatie.

Kan een AED een foute interpretatie maken?
Een AED maakt gebruik van complexe analyse systemen om het hartritme te interpreteren. Wanneer iemand gebruik maakt van een AED zal deze in meer dan 95% van de gevallen de juiste keuze maken om defibrillatie toe te passen. In meer dan 98 % van de gevallen zal de AED correct beslissen om geen opdracht tot defibrillatie te geven. Dit is meer dan door professionele hulpverleners behaald kan worden. Om fouten te voorkomen is het daarom belangrijk dat niemand het slachtoffer aanraakt tijdens de analyse van het hartritme.
Het kan zijn, dat een AED GEEN stroomstoot laat geven, omdat er geen ritme is waargenomen. Denk dan niet direct dat de AED defect is, maar u moet dan gewoon blijven reanimeren. De AED kan geen stilstand hart in beweging krijgen.

Waarom moet tussen de defibrillaties van de AED worden doorgegaan met hartmassage en beademing?
De AED zal een aantal malen achter elkaar analyseren met ongeveer een tussentijd van twee minuten en indien nodig de opdracht geven te defibrilleren. Na een vast ingesteld aantal defibrillaties zal de AED opdracht geven om de hartmassage en mond op mondbeademing te hervatten. Hierdoor voorziet u het hart en de hersenen van zuurstof en maakt u het hart weer gevoeliger voor defibrillatie.

Waarom zijn er soms meerdere schokken noodzakelijk?
De AED zal een aantal malen achter elkaar analyseren en indien nodig de opdracht geven te defibrilleren. Na een vooraf ingestelde tijd van ongeveer twee minuten zal de AED opnieuw alle stappen gaan doorlopen. Het hart reageert niet altijd meteen voldoende na één defibrillatie. Het kan dan ook noodzakelijk zijn om het hart meerdere malen te defibrilleren, maar dat kan nooit direct achter elkaar. Er zal dus ongeveer twee minuten tussen zitten. Dit is tevens een mooie gelegenheid om van reanimator te wisselen, zodat er effectief gereanimeerd wordt.

Waarom is een training in het gebruik van een AED noodzakelijk?
De gebruiker van een AED zal in staat moeten zijn om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te kunnen herkennen. Ook is het van belang te weten wanneer en hoe professionele hulp in te schakelen en hoe reanimatie toe te passen. Daarnaast is het belangrijk dat de gebruiker vertrouwd raakt met het apparaat dat hij/zij mogelijk zal moeten gaan gebruiken en het is noodzakelijk de nodige theoretische kennis te bezitten over de achtergronden van een circulatiestilstand en het veilig gebruik van een AED.

Wat is HartslagNu?
HartslagNu is een SMS Service. Na aanmelding via de website www.HartslagNu.nl wordt een SMS-bericht verzonden indien er hulp nodig is. Men kan dan een oproep krijgen om direct naar de patiënt te gaan voor reanimatie of u kunt een oproep krijgen om de dichtsbijzijnde AED te halen en daarmee naar de lokatie te gaan waar inmiddels een reanimatie is gestart.

Wat te doen na gebruik AED?
Indien de AED is gebruikt dan dient men het gsm nummer te bellen op de AED en zullen er spoedig nieuwe pads worden verzorgd.