JAAR- EN FINANCIEELVERSLAG 2023

JAAR- en FINANCIEELVERSLAG 2023

Doelstelling.

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om:

–Het aantal inwoners dat overlijdt aan plotseling hartfalen in de gemeente Zundert te

verminderen.

–Ervoor te zorgen dat er voldoende AED-apparaten beschikbaar zijn.

–Het stimuleren voor het opleiden van voldoende geoefende mensen en nieuwe mensen,

die beschikbaar willen zijn en ingezet kunnen worden om te reanimeren.

–Het stimuleren om particuliere AED’s aan te melden bij HartslagNu en deze update te

houden.

Hoe te bereiken.

De Stichting organiseert reanimatie lessen, zowel nieuwe- als herhalingstrainingen.

De Stichting controleert met regelmaat de beschikbare 24-uur AED’s.

De Stichting is lid van Reanimatiepartners.

De Stichting heeft het beheer op zich genomen van ongeveer 50 AED’s.

De Stichting heeft meegewerkt aan een gebied dekkend netwerk van AED’s in de gemeente Zundert.

De Stichting vraagt particulieren en bedrijven om eigen AED’s aan te melden bij HartslagNu.

De Stichting vraagt tijdens de trainingen aandacht voor HartslagNu.

De Stichting draagt zorg voor promotie van haar activiteiten.

De Stichting heeft goede contacten met de gemeente Zundert, die als eigenaar optreedt van de 50 AED’s, zodat deze tijdig vervangen kunnen worden.

Bestuur.

Het bestuur bestond op 1 januari 2023 uit:

Voorzitter                               : De heer M. Vermeeren uit Zundert;

Penningmeester                     : De heer J. Koetsenruijter uit Zundert;

Secretaris                               : Mevr. I. Sprenkels, uit Rijsbergen.

Lid                                           : De heer J. van Nispen uit Zundert;

Lid                                           : Mevrouw R. van den Broek, namens EHBO Zundert;

Lid                                           : Dhr. J. Huisman, uit Rijsbergen.

Lid                                           : Mevr. F. Heutmekers, uit Zundert.

Dit voltallig bestuur is geregeld bij elkaar geweest om overleg te voeren. Daarnaast is er met een afvaardiging vier keer overleg geweest met de nieuwe contactambtenaar Veiligheid, M. Koppen van de gemeente Zundert.

Veel communicatie gebeurde via e-mail, WhatsApp of telefonisch.

De Stichting heeft gevraagd om een convenant met de gemeente Zundert zodat het AED-netwerk voor nu en in de toekomst veilig wordt gesteld. Voorstel is om de gemeente Zundert eigenaar te laten zijn van de openbare AED’s en daarbij die van de Stichting over te nemen. De Stichting zal dan het beheer doen.

Dit zou dan gaan om 50 AED’s, die 24-uur beschikbaar zijn in de gemeente Zundert.

In 2023 is hier geregeld overleg over geweest om tot een goed en juist document te komen.

Dit convenant krijgt zijn beslag begin 2024.

HartslagNu

De Stichting heeft in haar doelstelling opgenomen dat ze het aanmelden bij HartslagNu stimuleert, zowel van AED’s als hulpverleners.

HartslagNu is één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren.

Eén bestuurslid van de Stichting is via HartslagNu beheerder van het systeem en krijgt bericht als geldigheidsdata van aangemelde pads verlopen. Zo krijgt de beheerder automatisch bericht als er een oproep van HartslagNu is geweest en welke AED’s ingezet konden zijn. Mensen van het bestuur gaan dan ter plaatse kijken of er een AED daadwerkelijk is gebruikt. Indien nodig wordt de AED voorzien van nieuwe pads, zodat deze direct weer inzetbaar is.

Vervolgens wordt geregeld preventief een AED gehaald en dan is er geen code bekend bij de gebruiker. Het is daarom wenselijk om niet meer met afgesloten kasten te gaan werken. Hierdoor zijn de AED’s voor iedere gebruiker te halen. In 2023 zijn daarom afspraken gemaakt met de gemeente Zundert, dat alle afgesloten kasten worden vervangen door nieuwe AVIA kasten zonder code, zodat de AED’s sneller gepakt kunnen worden en deze voor iedereen te bereiken zijn, ook buiten een oproep van HartslagNu.

Begin 2024 zullen stapsgewijs de stalen kasten verdwijnen. De AED’s zijn uitgerust met een soort track en trace, zodat deze zijn te traceren. Via dit systeem worden ook storingen doorgegeven aan de leverancier, waarna de Stichting kan gaan kijken wat er aan de hand is.

Binnen de gemeente Zundert zijn momenteel zo’n 418 inwoners aangemeld bij HartslagNu. Daarnaast zijn 66 AED’s geregistreerd. Dit is een fantastisch aantal en ook goed verspreid in het buitengebied. Grote waardering voor bedrijven/particulieren die zich hiervoor hebben ingezet.

HartslagNu oproepen

Afgelopen jaar zijn 31 oproepen HartslagNu geweest.

Door de meldkamer of een huisarts is 5 keer verzocht een AED preventief te halen.

 Van de 31 oproepen zijn:

5 oproepen door de meldkamer geannuleerd;

26 keer is er een reanimatie inzet geweest;

Hiervan is het volgende bekend:

6 mensen zijn met ritme naar het ziekenhuis gegaan;

7 mensen waren vermoedelijk ter plaatse al overleden;

2 mensen hadden een niet reanimeerbeleid en is de hulpverlening gestaakt;

11 gevallen is de afloop niet van bekend;

HartslagSamen – voor partners.

HartslagSamen is voor iedereen die betrokken is geweest bij een reanimatie. Men kan dan via HartslagSamen in contact komen met elkaar. Mensen die een hartstilstand hebben overleefd, familie en vrienden van het slachtoffer, professionele hulpverleners en burgerhulpverleners kunnen allemaal terecht bij HartslagSamen.

HartslagSamen is een initiatief van HartslagNu.

Afgelopen jaar is hierop al een paar keer een beroep op gedaan

Opleiding.

In 2023 kon zonder beperkingen weer begonnen worden met reanimatie trainingen.

Vanaf juni 2023 is Stichting Zundert Hartveilig met alle reanimatie opleidingen in de gemeente Zundert belast. In goed overleg met EHBO-vereniging Zundert zijn deze afspraken tot stand gekomen. De EHBO-vereniging verzorgt nu alleen nog reanimatie lessen aan haar leden. Met deze omschakeling wordt het duidelijker wie wat doet, is continuïteit gewaarborgd en is het beter werkbaar. De Stichting is reanimatiepartner en is beheerder bij HartslagNu. De Stichting heeft hiervoor nieuw oefenmateriaal moeten aanschaffen, waardoor het afgelopen extra hoge kosten zijn gemaakt.

Jaarlijks krijgen 180.000 mensen een hartinfarct, hartstilstand of een beroerte. Snelle hulp is dan geboden. Uit onderzoek blijkt dat mensen toch nog twijfelen om 112 te bellen en vooral als de patiënt zegt, dat het wel gaat. De Nederlandse Hartstichting heeft daarom een Spoedcursus ontwikkeld: Heb je even? Red een leven.

Deze simpele en snelle cursus kost maar vijf minuten van je tijd. Ook is deze informatie een goede basis om daarna een volledige reanimatie training te volgen.

In 2023 hebben 129 mensen een reanimatietraining gevolgd en zijn 15 mensen voor reanimatie opgeleid. Er is lesgegeven bij buurtschappen, bedrijven en sportverenigingen.

Financieel overzicht 2023

Inkomsten:                                                                                                  

Clubkas actie Rabobank                                                        288,48

Donaties                                                                                     30, —

Sponsering Kruisvereniging Rijsbergen e.o.                        1.980,30

Sponsering Kruisvereniging Zundert e.o.                             3.217, —

Bijdrage cursisten                                                                     490,–

Betaling factuur gemeente Zundert                                         480,–

Betaling factuur Sligchers                                                        100,–

Betaling factuur Thebe Zorg                                                      90,–

Betaling factuur VV Zundert                                                     80,–

Vergoeding gebruik Pads door RAV                                       218,69

————— +

                                                                                           € 6.974,47  

========

Uitgaven:

Onkosten Rabobank                                                              230,76

Webhosting                                                                           145,–

Vergoeding kader-instructeurs voor geven reanimatie

training                                                                                  615,19

Huur ruimte, koffie/thee voor de lessen                                651,–

Betaling aan EHBO-vereniging Zundert vóór de

Overgang van de lessen naar de Stichting                          4.620, —

Aanschaf van nieuwe pads/onderdeel kast                           623,28

Aanschaf twee oefen AED’s en twee Poppen                     1.383,39

Bestuurskosten                                                                       367,40

Porto kosten                                                                             18,18

Klein materiaal voor onderhoud aan de kasten                        15,94

Terugbetaling te veel ontvangen Sponsering                        370,–

————- +

                                                                                          € 9.040,14

=========

Situatie kasboek:

Saldo 1 januari 2022                                      € 4.526,85

Saldo 31 december 2022                               € 2.461,18

De Stichting heeft bij haar oprichting een start kapitaal gekregen van de gemeente Zundert. Daarna zijn de inkomsten alleen maar via donaties of sponsering verkregen. De Stichting tracht een werkkapitaal te behouden voor haar functioneren.  Over het jaar 2023 hebben we een negatief saldo. De extra kosten zijn gemaakt voor nieuw reanimatie materiaal.

Door de nieuwe werkafspraken moet eveneens gewerkt gaan worden met een nieuw financieel beleid. Dit jaar zaten we in de overgang en hopen in 2024 een gunstiger financieel overzicht te kunnen presenteren.

Geplaatst in Geen categorie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *