Nieuwe AED met een pad op Beekzicht.

Mede met een bijdrage van de bedrijvenkring Zundert is een nieuwe AED gekocht. De kast is via de Stichting Zundert Hartveilig aangeschaft. De gemeente Zundert is bereid gevonden om een tegelpad vanaf de weg naar de AED aan te leggen en Bouwbedrijf Havermans heeft de locatie beschikbaar gesteld. Hiermee hebben we een goede dekking op het nieuwe industrieterrein en omgeving.

GESTOLEN AED’S WEER TERECHT

Afgelopen week konden we bij de politie onze drie gestolen AED’s ophalen. Zij hadden die gevonden bij een huiszoeking van één van de vijf aangehouden verdachten. Ze hadden deze AED’s gestolen om ze te verkopen en van het geld drugs te kopen.

Nadat de AED’s gecontroleerd zijn, zullen ze weer voor ons ter beschikking zijn.

Met dank aan de politie voor de geleverde werkzaamheden.

Reanimatie cursus.

Er zijn nog voldoende plaatsen op onze reanimatie cursus van dinsdag 5 en woensdag 6 februari 2019 te Rijsbergen in het Koutershof.

Ook hebben we nog plaatsen op donderdag 14 en donderdag 21 februari 2019 te Zundert in het gebouw Hart van Zundert.

Een nieuwe opleiding bestaat uit twee avonden en deze beginnen steeds om 19.30 uur. Alle beginselen voor een goede reanimatie worden u dan bijgebracht door deskundige instructeurs.

Via deze link kan u zich aanmelden:

https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren/aanmelden-reanimatiecursus

We hopen u op een van deze avonden te ontmoeten.

Kerstdarttoernooi van Café ’t Zonneke

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 december 2018 vond weer het Kerstdarttoernooi bij Café ’t Zonneke in Zundert plaats. Hiervoor moeten teams inschrijfgeld betalen. Een groot gedeelte van dit geld wordt bestemd voor een goed doel. Hugo en Karin van ’t Zonneke dachten aan Stichting Zundert Hartveilig. Op zaterdag 29 december 2018 kon een cheque van liefst zeshonderd en vijftig Euro aan bestuurslid Jan Koetsenruijter worden overhandigd. Geweldig mooi.

Jan bedankte de organisatoren voor dit initiatief en de deelnemers voor hun inschrijfgeld. De Stichting kan dit goed gebruiken voor onderhoud aan de AED’s en het uitbreiden hiervan, alsmede het stimuleren tot het volgen van een reanimatie opleiding. Daarnaast het stimuleren om aan te melden bij HartslagNu, zodat men opgeroepen kan worden om zijn directe naaste te kunnen reanimeren. Hiermee verhogen wij de overlevingskansen van onze medemens. Fantastisch toch.

Nogmaals Hugo en Karin heel hartelijk bedankt voor dit initiatief.

 

 

AED’s gestolen bij de brandweer kazernes.

Afgelopen week is ook vastgesteld, dat de AED’s bij de brandweerkazerne in Zundert en Rijsbergen zijn gestolen. De kast in Rijsbergen is zelfs met veel geweld open gebroken en vernield. Hierdoor zijn twee AED’s minder beschikbaar voor HartslagNu. Stichting Zundert Hartveilig betreurt deze gang van zaken en roept eventuele getuigen op, zich te melden al dan niet anoniem. Het moet toch een keer ophouden, deze waanzinnige diefstallen.

Weer AED’s in lege kasten.

Dankzij AED Partner uit Son hebben we als Stichting drie AED’s in gebruik gekregen, totdat we overgaan naar een definitieve oplossing. Hierdoor hangen er weer AED’s in Zundert aan de Molenstraat, in Rijsbergen aan Koutershof en Bredaseweg.

We hopen dat deze AED’s er mogen blijven hangen en niet worden gestolen.

Mochten er nog mensen zijn, die iets weten of hebben gezien in de afgelopen weken, dan weten we dit graag en kunnen we het melden aan de politie.

Overdracht AED van bedrijvenkring Zundert aan Stichting Zundert Hartveilig.

Op woensdag 19 december 2018 vond bij bouwbedrijf Havermans op het nieuwe industrieterrein Beekzicht te Wernhout een overdracht plaats van een AED. De bedrijvenkring Zundert heeft eerder een sponsor contract afgesproken om vijf jaar lang een AED te schenken aan Stichting Zundert Hartveilig. Hierbij is afgesproken, dat deze AED’s worden gehangen op bedrijven terreinen. De eerste is gehangen op de Hofdreef te Zundert, de tweede op bedrijven terrein Waterman te Rijsbergen en nu de derde op bedrijventerrein Beekzicht te Wernhout.

Stichting Zundert Hartveilig is zeer blij met dit initiatief en bedankt de bedrijvenkring Zundert voor dit initiatief.

Volgend jaar zal het bedrijven terrein aan de Industrieweg worden voorzien van een AED.

De buitenkasten worden aangeschaft door Stichting Zundert Hartveilig.

Uitbreiding van AED’s in de Moeren

Dankzij particulier initiatief kon afgelopen week weer een AED worden toegevoegd in het bestand van de gemeente Zundert. Een bedrijf aan de Moeren had een AED met buitenkast aangeschaft om deze AED beschikbaar te hebben voor de directe omgeving. Wij als Stichting Zundert Hartveilig zijn blij met dit initiatief en complimenteren het bedrijf Groeibalans, aan de Moersebaan 8 g met de aanschaf van deze AED.

Dit is ook terug te zien op de plattegrond van Klein Zundert.

DRIE GESTOLEN AED’S IN EEN WEEK

Het Stichtingsbestuur laat mede namens de gemeente Zundert weten, dat afgelopen week drie AED’s in de gemeente Zundert zijn gestolen. Het gaat om de AED bij voormalig Cultureel Centrum in Zundert, de AED bij het Koutershof en de AED bij Sultan’s Palace aan de Bredaseweg te Rijsbergen. Eerder dit jaar was hier ook al de AED gestolen, zodat we nu uitkomen op vier gestolen AED’s in het afgelopen jaar.

Wij als Stichting en de gemeente Zundert begrijpen niet het doel van de dief waarom hij of zij levens van mensen op het spel gaat zetten.

Omdat er nieuwe AED’s moeten worden aangeschaft en bekeken wordt hoe deze AED’s beter beveiligd kunnen worden, kan het even duren dat deze AED’s worden vervangen. Op dit moment zijn bij HartslagNu deze drie AED’s uiteraard buiten werking gezet. Gelieve hier rekening mee te houden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal dat bekend worden gemaakt.

Voor eventuele informatie kan altijd een mail worden gestuurd naar: info@zunderthartveilig.nl

Het bestuur.

Reanimatie opleidingen

Op dinsdag 5 en woensdag 6 februari 2019 wordt een nieuwe reanimatieopleiding gegeven in Rijsbergen in het Koutershof. Aanvang 19.30 uur. U kunt zich aanmelden via de knop reanimatie.

Eveneens is op donderdag 14 en donderdag 21 februari 2019 een nieuwe cursus reanimatie in Zundert in het Hart van Zundert. Aanvang 19.30 uur. U kunt zich aanmelden via de knop reanimatie en dan bent u op de pagina van de Nederlandse Hartstichting. Daar de plaats Zundert of Rijsbergen invullen en u ziet de data waar u zich dan kunt aanmelden.

We hopen u op een van deze avonden te ontmoeten, want we hebben veel burger hulpverleners nodig om hartsafe te zijn in de gemeente Zundert.