Jaar- en Financieel verslag 2021

JAAR- en FINANCIEELVERSLAG 2021 VAN

STICHTING ZUNDERT HARTVEILIG

Doelstelling

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om:

–Het aantal inwoners dat overlijdt aan een plotse hartdood in de gemeente Zundert te verminderen.

–Ervoor te zorgen dat er voldoende AED-apparaten beschikbaar zijn.

–Het stimuleren voor het opleiden van voldoende geoefende mensen en nieuwe mensen, die beschikbaar willen zijn en ingezet kunnen worden.

–Het stimuleren van gebruikmaking van HartslagNu voor bedrijven en particulieren.

Bestuur

Het bestuur bestond op 1 januari 2021 uit de volgende personen;

Voorzitter:      De heer R. Disseldorp, voormalig huisarts in Rijsbergen.

Secretaris:      De heer P. Maas, oud-voorzitter EHBO Rijsbergen.

Penningmeester: De heer J. Koetsenruijter, oud-voorzitter EHBO Zundert.

Lid:           De heer J. Segers, voormalig brandweercommandant in Zundert.

Gedurende het jaar zijn er veranderingen gekomen door het overlijden van de heer J. Segers en het stoppen per juni 2021 van de heer Maas als bestuurslid.

Het bestuur kon worden aangevuld met de heer A. Peemen uit Rijsbergen.

Verder heeft Jarno van Nispen uit Zundert interesse getoond voor een bestuursfunctie binnen de Stichting. Dit moet nog worden geformaliseerd.

Nu bestaat het bestuur van de Stichting Zundert Hartveilig uit:

Voorzitter                               : Vacature

Secretaris/penningmeester   : De heer J. Koetsenruijter uit Zundert;

Lid                                           : De heer A. Peemen uit Rijsbergen;

Aspirant lid                             : De heer J. van Nispen uit Zundert.

Het bestuur is drie keer bij elkaar geweest om overleg te voeren, over de lopende zaken van de Stichting. Daarnaast is er twee keer overleg geweest met de nieuwe contactambtenaar Veiligheid, M. Koppen van de gemeente Zundert. Veel communicatie gebeurt via e-mail.

Er komen duidelijke afspraken met de gemeente Zundert om als eigenaar van de AED’s te gaan functioneren en de Stichting het beheer. Het betreft de AED’s die nu in eigendom zijn van de gemeente en van de Stichting.

Hiertoe wordt gestreefd om in 2022 een convenant op te stellen. Dit zou dan totaal gaan om vijftig AED’s, die 24-uur beschikbaar zijn in de gemeente Zundert.

Het bestuur is bezig met de aanpassing van de Statuten in verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Daartoe heeft het bestuur een bestuursreglement opgesteld, naast het privacyreglement.

Er is het afgelopen jaar overeenstemming bereikt over een vergoeding voor het laten hangen van een AED-kast aan een particuliere woning.

Van de Nederlandse Hartstichting heeft de Stichting een AED met buitenkast gekregen om de gehele gemeente Zundert 6-minuten Zone te laten worden. Er was nog een blinde vlek tussen Zundert en Klein Zundert, maar met deze AED aan het Stokperdje te Zundert kon dit worden opgeheven. De gemeente voldoet nu hiermee aan de eis van de 6-minuten Zone.

HartslagNu

De Stichting heeft in haar doelstelling opgenomen dat ze het aanmelden bij HartslagNu stimuleert, zowel van AED’s als hulpverleners.

HartslagNu is één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren.

Eén bestuurslid van de Stichting is via HartslagNu beheerder van het systeem en krijgt bericht als geldigheidsdata van aangemelde pads verlopen. Zo krijgt de beheerder automatisch bericht als er een oproep HartslagNu is geweest en met daarbij de mogelijk gebruikte AED’s. Mensen van het bestuur gaan dan ter plaatse kijken of er een AED daadwerkelijk is gebruikt. Dit gaat eventueel in samenspraak met de leverancier, die ook contract houder is voor het onderhoud van de AED’s, zijnde AED-partners.

Daarnaast wordt nu geregeld preventief een AED gehaald en dan is er geen code bekend bij de gebruiker. Het is daarom wenselijk om niet meer met afgesloten kasten te gaan werken. Hierdoor zijn de AED’s voor iedere gebruiker te halen. In 2022 zullen daartoe afspraken gemaakt gaan worden.

Binnen de gemeente Zundert zijn momenteel zo’n 463 inwoners aangemeld bij HartslagNu. Daarnaast zijn 62 AED’s geregistreerd. Helaas hebben nog niet alle bedrijven of particulieren, die in het bezit zijn van een AED deze registratie gedaan. De Stichting weet dat er totaal al meer dan 70 AED’s in omloop zijn, inclusief de geregistreerde.

HartslagNu oproepen

Afgelopen jaar zijn 23 meldingen HartslagNu geweest en is door de meldkamer drie keer verzocht een AED preventief te halen.

 Hiermee is aangetoond, dat de AED 26 keer zou worden ingezet. Een hoog aantal ten opzichte van voorgaande jaren. Met de annuleringen is het dan toch nog 21 keer, wat ook hoger ligt dan het jaar hiervoor.

 Van de 23 meldingen zijn:

5 meldingen door de meldkamer om diverse redenen geannuleerd;

6 mensen waren al overleden of ter plaatse overleden ondanks alle hulp;

8 patiënten zijn de gegevens bij de Stichting niet bekend;

4 mensen zijn met ritme naar het ziekenhuis gegaan;

Opleiding.

Sinds 2021 heeft Stichting Zundert Hartveilig Zundert de organisatie en administratie op zich genomen om nieuwe reanimatie- en herhalingslessen te organiseren van niet EHBO leden.

Deze lessen zullen worden gefaciliteerd door de EHBO-vereniging Zundert of door een andere partij.

De reanimatie trainingen in Rijsbergen of op locatie, wordt door de Stichting in eigen beheer gefaciliteerd met in bruikleen gegeven reanimatiemateriaal van EHBO-vereniging Zundert.

Om dit allemaal in goede banen te leiden is er een contactpersoon tussen de EHBO-vereniging en Stichting Zundert Hartveiling, zijnde Rianne van de Broek.

Het afgelopen jaar konden veel trainingen niet doorgaan, vanwege de corona maatregelen.

Er zijn maar 10 trainingen geweest, waarvan twee bij een Buurtschap en een bij een voetbalvereniging. Er werd één basiscursus gegeven met 13 deelnemers.

Totaal hebben 82 mensen de herhalingstraining gevolgd.

Financieel overzicht 2021

Inkomsten:                                                                           

Clubkas actie Rabobank                                                        310,87

Donaties                                                                                  120,–

Betaling reanimatie training                                                    25,–

Vergoeding defecte deksel door de gemeente                       141,57

————- +

                                                                                            € 597,44

========

Uitgaven:

Onkosten Rabobank                                                              180,66

Webhosting van twee jaar                                                     130,00

Onkostenvergoeding privé aansluiting voor de

Jaren 2019 – 2020 – 2021                                                     150,00

Onkosten nieuwe kap voor buiten AED-kast                       141,57

Onkosten gegevens bij Kamer van Koophandel                        0,02

Aanschaf buitenkast t.b.v. bedrijvenkring                             532,52

————- +

                                                                                             € 1.159,77

=========

Situatie kasboek:

Saldo 1 januari 2021                                      € 5.361,51

Saldo 31 december 2021                               € 4.799,38

De Stichting heeft bij haar oprichting een start kapitaal gekregen van de gemeente Zundert. Daarna zijn de inkomsten alleen maar via donaties of sponsering verkregen. De Stichting tracht een werkkapitaal te behouden voor haar functioneren.

Geplaatst in Geen categorie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *