Jaarverslag over het jaar 2020

Doelstelling

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om

–Het aantal inwoners dat overlijdt aan een plotse hartdood in de gemeente Zundert te verminderen.

–Voorwaarden te scheppen om ervoor te zorgen dat er binnen 6 minuten (loop-)afstand een AED

   Beschikbaar is.

–Ervoor te zorgen dat er voldoende AED apparaten beschikbaar zijn.

–Het stimuleren van het opleiden van voldoende geoefende mensen die beschikbaar zijn en ook

   Ingezet kunnen worden.

–Het stimuleren van gebruikmaking van HartslagNu.

Bestuur

Bestuur bestaat uit de volgende personen;

      Voorzitter:                   De heer R. Disseldorp, voormalig huisarts in Rijsbergen.

      Secretaris:                   De heer P. Maas, oud-voorzitter van EHBO Rijsbergen.

      Penningmeester:      De heer J. Koetsenruijter, oud-voorzitter EHBO Zundert.

      Lid:                                  De heer J. Segers, voormalig brandweercommandant in Zundert.

HartslagNu

De Stichting heeft in haar doelstelling opgenomen dat ze het aanmelden bij HartslagNu stimuleert.

Door het samengaan van HartslagNu en HartveiligWonen is er één landelijk systeem ontstaan om burgerhulpverleners te alarmeren. In de loop van 2018 zijn alle meldkamers ambulancezorg overgegaan op hetzelfde systeem met HartslagNu als naam en de techniek van HartveiligWonen. In de loop van 2019 is dit verder uitgerold en de software hier en daar aangepast. Als sprake is van een melding van hartfalen wordt nagenoeg automatisch HartslagNu geactiveerd.

Binnen de gemeente Zundert zijn momenteel zo’n 425 inwoners aangemeld bij HartslagNu.

Daarnaast heeft de Stichting in 2017 onder strikte voorwaarden de mogelijkheid gekregen om in het systeem van HartslagNu te kijken. Een bestuurslid is nu de lokale beheerder bij HartslagNu om AED gegevens aan te passen, te verwijderen of tijdelijk buiten gebruik te stellen als de AED door bepaalde omstandigheden niet beschikbaar is.

Daarnaast kan ingezien worden van welke burgerhulpverleners de geldigheid van hun certificaat gaat/is verlopen. Zij kunnen dan alsnog door hem benaderd worden om dit aan te passen. Dat gesprek met de burgerhulpverlener verloopt in een prettige sfeer waarbij van beide kanten vragen kunnen worden gesteld en beantwoord.

Met deze gegevens kunnen we doelgerichter gaan werken aan bijvoorbeeld opleidingen.

2020

Financiën.

De Stichting heeft in 2020 weinig activiteit kunnen ontplooien om op zoek te gaan naar middelen om haar doelstellingen te kunnen bereiken.

Ook voor 2020 heeft de Kruisvereniging zich weer bereid verklaard om de opleidingskosten voor haar rekening te nemen, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat dit enkel en alleen geldt voor inwoners van de gemeente Zundert. Eventuele cursisten van buiten de gemeente zullen dus zelf het cursusgeld moeten betalen. De opleidingskosten zijn zowel van toepassing op de basiscursus als de herhalingslessen.

De folder actie uit 2015 levert nog jaarlijks een klein bedrag op als ook de clubactie van de Rabobank.

Opleiding.

Stichting Zundert Hartveilig heeft de organisatie en de administratie op zich genomen om nieuwe reanimatie- en herhalingstrainingen te organiseren. Deze zullen worden gefaciliteerd door EHBO vereniging Zundert of door een andere partij. De reanimatie trainingen in Rijsbergen zal door de Stichting in eigen beheer gefaciliteerd worden met in bruikleen gegeven reanimatiemateriaal van de EHBO vereniging Zundert.                                                                                                   De Stichting hoopt met de organisatie en administratie in eigen beheer te houden, dat de nieuwe reanimatie en herhalingslessen in de gemeente Zundert gewaarborgd wordt.  

In 2020 zijn mede door de Covid-19 pandemie de opleidingen/herhalingen niet of in aangepaste

vorm door gegaan. In totaal zijn er in 2020 nog 14 cursisten opgeleid tot AED-bediener en hebben er 80 de herhalingsles nog kunnen volgen. Als gevolg van de corona maatregelen zijn er in 2020 geen verdere basis- en/of herhalingscursussen meer gestart.

Ook de workshop over reanimatie en burgerhulpverlening bij Mencia Sandrode heeft door de pandemie geen doorgang kunnen vinden.

HartslagNu oproepen

Door de 425 personen die zich aangemeld hebben bij HartslagNu zijn bij een hartfalen in de gemeente Zundert  de volgende resultaten bereikt.

Oproepen HartslagNu bij hartfalen * Reanimatie geslaagd  **
Achtmaal        2

Klein- Zundert 3

Rijsbergen 4

Wernhout 2

Zundert 4

2
  • Van  de 15 oproepen zijn er 2 waarbij een AED preventief gehaald is in opdracht van de meldkamer. In 2019 was dit 6 keer. Dus 13 keer een effectieve oproep.

**   Van de 13 oproepen zijn er;

                — 2 geannuleerd omdat de patiënt al was overleden

                — 5 waarbij de patiënt in het ziekenhuis is overleden ( bijv. vanwege gezondheid)

                — 2 waarbij de patiënt met ritme naar het ziekenhuis is gegaan en weer gezond naar huis.

                — 4 waarvan de Stichting niets nader heeft vernomen over de afloop.

Aangezien een AED gemiddeld zo’n 10 jaar meegaat heeft de gemeente Zundert in 2020 besloten om 33 AED’s te vervangen. De nieuwe AED’s zijn volautomaten i.p.v. de halfautomaten die vanuit het Rabobank project verkregen waren.

De nieuwe AED’s zijn voorzien van GPS. Hierdoor zijn de AED’s bij inzet te volgen en worden storingen rechtstreeks naar de leverancier doorgezet. Ook bij diefstal kan vanuit de leverancier de AED gevolgd worden.

Samen met de gemeente wordt bekeken of de AED kasten nu permanent geopend kunnen blijven of dat ze alsnog met sleutel of code geopend moeten worden.

De Nederlandse Hartstichting heeft er ons, in het kader van een onderzoek naar een 24/7 landelijke dekking van de zes-minuten-zones, op gewezen dat er binnen onze gemeente nog een blinde vlek was. In dat kader hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij hun een AED met buitenkast aan te vragen. Dat is gelukt.

In het voorjaar van 2021 wordt deze kast opgehangen. Daardoor is de gemeente Zundert volledig afgedekt door de zes-minuten-zones.

Geplaatst in Geen categorie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *